Wycena nieruchomości
dla urzędu

Sporządzam operaty szacunkowe (wycena nieruchomości) dla:

Urzędu

Wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wycena nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia, wycena nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, wycena w celu ustalenia kwoty odszkodowania za nieruchomość, ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności, wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży dla najemcy, ustalenie kwoty odszkodowania, wycena do celów rachunkowych, wycena na potrzeby przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena w celu sprzedaży prawa nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, wycena w celu ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych, wycena służebności przesyłu i inne wyceny zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wyceny wykonywane są rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i z dbałością o dane klienta. Kieruję się dyskrecją i lojalnością względem klienta.

Nie udostępniam żadnych danych o swoich klientach za wyjątkiem wystawionych referencji z publicznych jednostek.

Przykładam szczególną wagę do współpracy z klientem i jego satysfakcji na każdym etapie realizacji wyceny.

Potrzebujesz wyceny?

Do przygotowania wyceny potrzebne będą:

Wypełnij formularz

Scroll to Top