Wycena nieruchomości
dla przedsiębiorstwa

Sporządzam operaty szacunkowe (wycena nieruchomości) dla:

Przedsiębiorstwa

Wycena nieruchomości na potrzeby nabycia lub zbycia, określenie wartości aportu, wycena wartości aktywów przedsiębiorstwa, wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych, wycena na potrzeby postępowań urzędowych lub skarbowych oraz amortyzacji środków trwałych.

Wyceny wykonywane są rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i z dbałością o dane klienta. Kieruję się dyskrecją i lojalnością względem klienta. Nie udostępniam żadnych danych o swoich klientach za wyjątkiem wystawionych referencji z publicznych jednostek. Przykładam szczególną wagę do współpracy z klientem i jego satysfakcji na każdym etapie realizacji wyceny.

Potrzebujesz wyceny?

Do przygotowania wyceny potrzebne będą:

Wypełnij formularz

Scroll to Top