Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 6944

Pomoc

Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego:

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu):

 • aktualny odpis z księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych,
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal - do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym,
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.,
 • W przypadku rynku pierwotnego należy przedłożyć dodatkowo:
  • kopia pozwolenia na budowę– do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni Mieszkaniowej,
  • rozkład funkcjonalny lokalu - ksero z dokumentacji technicznej – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej,
  • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową.

Lokal użytkowy:

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie w wydziale Ksiąg Wieczystych,
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na których usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym,
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu),
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Dom jednorodzinny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych,
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
 • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku),
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji,
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości,
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Działka gruntu:

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych,
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie,
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomości komercyjne (zabudowane):

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych,
 • akt notarialny, bądź inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie,
 • obowiązujące umowy najmu,
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/decyzja WZ

Moje kompetencje

 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy - Magdalena Pryga
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy - Magdalena Pryga
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy - Magdalena Pryga
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy - Magdalena Pryga
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy - Magdalena Pryga
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy - Magdalena Pryga
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy - Magdalena Pryga
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy - Magdalena Pryga

Gdzie świadczę usługi?

Mielec, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Dębica, Ropczyce, Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Przecław, Pustków
Magdalena Pryga
Janowiec 61A, 39-312 Żarówka
GSM: 693 693 979
kontakt@pryga.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone, 2017-2022
Magdalena Pryga - Rzeczoznawca majątkowy
Realizacja Tworzenie stron internetowych
Strona korzysta z plików cookies, aby móc udostępnić użytkownikowi dodatkowe funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Możesz zablokować te pliki w ustawieniach swojej przeglądarki. Zobacz Politykę prywatności.